Our Leadership Team

Royal Patron Penaung Diraja
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong

National President Yang Dipertua Kebangsaan
Prime Minister of Malaysia

Deputy National President Timbalan Yang Dipertua Kebangsaan
Minister of Health Malaysia

Chairman Pengerusi
Y.Bhg. Dato’ Lai See Ming

Deputy Chairman Timbalan Pengerusi
Y.Bhg. Dato’ Yeo Kim Thong

Vice Chairman Naib Pengerusi
Dr. Ahmad Tajuddin bin Mohamad Nor

Acting Vice Chairman Pemangku Naib Pengerusi
En. Hoo We Tak

Honorary Secretary-General Setiausaha Agung Kehormat
En. Hoo We Tak

Honorary National Treasurer Bendahari Kebangsaan Kehormat
Ir. Prof. Dr. Chan Yee Kit

Council Members Ahli-ahli Majlis
Johor: Dr. Martin Param Ponniah
Kedah: Encik Yeap Beow Hai
Kelantan: Prof. Dr. Haji Kamarul Aryffin bin Baharuddin
Melaka: Y.Bhg. Datuk Kua Mong Lui
Negeri Sembilan: Dr. Mahadeven Deva Tata
Pahang: Dr. Yip Yat Keong
Perak: Encik Tan Beng Lee
Perlis: Encik Kunna Segaran a/l Krishnan
Pulau Pinang: Y.Bhg. Dato’ Dr. Yee Thiam Sun
Selangor: Encik Lim Wun Lok
Terengganu: Tuan Haji Mohd Zaki bin Ambak
Wilayah Keretapi: Encik Mohd Azhar bin Md. Zainuddin
Wilayah Persekutuan: Dr. Haji Muhd Siv Azhar Merican bin Abdullah
Wilayah Sabah: Encik Ng Ming Syoung
Wilayah Sarawak: Y.Bhg. Datuk Sri Ang Lai Soon

Elected Members Ahli-ahli dilantik
YBhg. Dato’ Mah Weng Kwai
YBhg. Dato’ Haji Mohd. Zainal Abidin bin Haji Abdul Kadir
YBhg. Dato’ Sri Chee Hong Leong
Dr. Shah Jahan bin Mohamad Yussof

Representatives from Ministries/Agencies
Wakil-wakil dari Kementerian/Agensi
Ministry of Defence Kementerian Pertahanan
Ministry of Health Kementerian Kesihatan
Ministry of Education Kementerian Pendidikan
Royal Malaysian Police Polis Diraja Malaysia
Ministry of Women, Family and Community Development
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Ministry of Information, Communications and Culture
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
Ministry of Youth and Sports Kementerian Belia dan Sukan
Ministry of Transport Kementerian Pengangkutan
Malaysian Medical Association Persatuan Perubatan Malaysia
Malaysian Nursing Board Lembaga Jururawat Malaysia
The Medical Assistant Board Malaysia Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia

Updated: 27th May 2024